close
 
 

Peter Eccher med flera/ Rapport 2012:1
Galleri BOX 17/11–16/12 2012

I Sverige och Norge, liksom i en del andra länder, har under senare år inträffat oförklarliga fall av plötslig nedsvärtning i bostäder. Förut rena ytor har under en kort tid, i en del fall mindre än ett dygn, nedsvärtats. Ibland har nedsvärtningen skett fläckvis, eller i form av ränder, ibland har svärtan avsatt sig över hela bostaden. För konsumenten medför nedsvärtning av detta slag både ekonomiska och psykiska påfrestningar. Orsaken till nedsvärtningen och därmed ansvarsförhållandena är oklara.
Så inleds sammanfattningen i Konsumentverkets utredning: Nedsvärtning i bostäder, slutrapport 1977:1. Rapporten utgår ifrån, men inte kan vetenskapligt belägga, att fenomenet har byggtekniska förklaringar. Inga undersökningar utanför detta eller närliggande förklaringsområden har genomförts. Rapporten fastslår avslutningsvis att ytterligare utredning av fenomenet är önskvärt. Nu har konstnären Peter Eccher bjudit in konstnärer inom olika media och genrer och forskare inom humanistiska discipliner att svara på Konsumentverkets önskan. Den nya utredningen Slutrapport 2012:1 tar vid där den objektivt tekniska slutar och förhåller sig subjektivt till fenomenet.

Medverkande:
Markus Anteskog, Kristian Berglund, Tom Bogaard, Peter Eccher, Lina Ekdahl, Carina Fihn, Frauke (Caroline Lundblad), Anna Sissela Gustavson, Björn Hellström, The Knife, Pia König, Sara Lännerström, Lisa Mouwitz, Jesper Norda, Mikael Olofsson, Guro Olsdotter Gjol, Linda Persson, Magdalena Rapala, Markus Sandén Agervi, Henrik Sputnes, UKON (Ulf Karl Olov Nilsson), Kajsa Widegren.

Två länkade verkdelar
I ena rummet visas Peter Ecchers animerade film Clair Obscur, med musik av The Knife.
I det andra rummet visas den nya, ännu inte publicerade utredningen Slutrapport 2012:1

Mer om utställningen

Galleri BOX

GT